wersja polska english version deutsch

karty

Dla kontrahentów

FIRMOM I INSTYTUCJOM oferujemy współpracę w systemie obsługi bezgotówkowej.

Ta forma współpracy pozwoli (po zawarciu umowy pomiędzy Państwa Firmą a Siecią DOMINO-TAXI) upoważnionym pracownikom i gościom Państwa Firmy na realizację przejazdów taksówkami naszej Sieci bez konieczności jednostkowych rozliczeń gotówkowych.

Obsługę bezgotówkową realizujemy:

A/ za okazaniem Karty Obsługi Bezgotówkowej:

Do dyspozycji Państwa Firmy wydajemy numerowane KARTY Obsługi Bezgotówkowej, które winny być okazywane kierowcy.

Jeśli zamawiają Państwo Taxi dla swojego Gościa, który nie posiada Karty np. na lotnisko, prosimy o wysłanie zamówienia faxem lub e-mailem z zaznaczeniem, którą Kartę obciążymy z tytułu usługi.

Do każdej usługi nasz kierowca wypisuje blankiet potwierdzenia z opisem trasy przejazdu, wyszczególnieniem kwoty za usługę oraz numeru KARTY OBSŁUGI BEZGOTÓWKOWEJ. Klient uwierzytelnia swoim podpisem realizację usługi i kwotę na blankiecie.

B/ na podstawie wydanego Państwu Vouchera:

Do dyspozycji Państwa wydajemy Vouchery – numerowane blankiety (druki ścisłego zarachowania).

Osoba upoważniona przez Państwa (pracownik, pacjent, gość firmy) wsiadając do naszej taksówki wręcza kierowcy blankiet, który następnie kierowca wypełnia (data, trasa przewozu, kwota) a dysponent taksówki podpisuje ten wypełniony Voucher. Oczywiście Państwo wydając komuś Voucher mogą sami określić trasę przewozu i wpisać ją na blankiet. Kierowca dostosuje się do zawartej informacji.

C/ Dopuszczamy łączenie obu form obsługi dla zainteresowanych Firm.

D/ W oparciu o program obsługi bezgotówkowej TAXI5 Biznes.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazujemy Państwu fakturę z załączoną specyfikacją przewozów za dany miesiąc oraz z załączonymi kopiami blankietów ( czy to rachunków czy Voucherów) podpisanymi przez użytkowników taksówek.

rabat

 

Zamawiaj taksówki także przez...
logo hey

 taxi5

 

 

Joomla templates by Joomlashine